Развитието на грамотността не се случва само в училище. То е комплексна задача, която започва от най-ранна възраст и изисква комплексен подход.

За да прекъснем порочния кръг на функционалната неграмотност, съсредоточаваме усилията си в няколко основни направления. Дейностите ни са базирани на научните резултати и са адаптирани към българските условия чрез работата на Фондация „Детски книги“.

За кого работим?

  • Семействата с деца от 0 до 7-годишна възраст
  • Детските градини и училищата
  • Училищните и обществени библиотеки

Искате да ни помогнете да превърнем всяко българско дете в читател? 

Научете повече за програмите ни: