Искаме да променим средата

Всяко българско дете заслужава да развие потенциала си. Да му помогнем ЗАЕДНО!