Грамотност чрез четене

Чували ли сте израза: „Детето няма време да чете, защото трябва да учи?“. Ние го чуваме често от възрастните, които отглеждат деца в България.

Екипът ни работи на полето на грамотността от години и сме наясно, че не е възможно да учиш, без да умееш да четеш добре, т.е. без да извличаш и анализираш информация от различни източници, да я обработваш и да вземаш обективни решения.

С работата си във Фондация „Четене“ надграждаме постигнатото във Фондация „Детски книги“ и се стремим да подкрепяме възрастните, които отглеждат или работят с деца.

Мисията ни е да научим децата да мислят критично, да сравняват и анализират, да откриват достоверната информация и да вземат обективни решения, без да се поддават на манипулации и дезинформация.

Всяко дете има право на достъп до книги и знание

Децата, които развиват уменията си да четат, извличат по-добре информация, трупат повече знания и намират решения на предизвикателствата по-лесно.

Ние вярваме, че четенето може да промени бъдещето на всяко дете.

Мисията ни е да осигурим достъп до книги на всяко дете в България и да подпомогнем възрастните, за да отглеждат читатели!

Защо развиваме грамотността?

 

Грамотността дава възможност на хората да се впишат в обществения живот: да получат добро образование и добра кариерна реализация, да водят пълноценен и здравословен начин на живот, да допринасят за развитието на средата, в която живеят.

Струва ли си като общество да инвестираме усилия в развитието на грамотността?

Ето нашите 4 причини:

 • Изцяло или функционално неграмотните хора имат слабо развити знания и умения за обработка на информация. Те:
  • страдат от липсата на добро образование;
  • не успяват да си намерят подходяща работа;
  • изпадат в периферията на обществото;
  • търсят бързи, временни решения за покриване на нуждите си.
 • Това ги поставя в ситуация на зависимост и податливост на манипулации. 
 • Изцяло или функционално неграмотните хора са по-предразположени към изпадане в неравностойно положение като:
  • ниско заплащане
  • неравенство между половете
  • дискриминация
 • Хората, живеещи в бедност, предават това на децата си. Ако не се прекъсне порочният цикъл на функционална неграмотност, бедността също се предава на следващите поколения.  
 • Изцяло или функционално неграмотните хора имат слаборазвити умения за критично мислене
  • Те вземат решения на базата на вътрешни усещания или под външно влияние, т.е. лесно стават жертви на манипулация.
 • Функционалната неграмотност е проблем на националната сигурност. Тя води до понижен икономически растеж, корупция и недоверие в институциите.

Изцяло или функционално неграмотните хора срещат затруднения във всяка сфера на живота. Те пренасят опита си на своите деца. 

Добрата новина е, че порочният цикъл на функционалната неграмотност може да бъде прекъснат!

Повече за нашите решения