Правила за поверителност при провеждане на Ден на четенето

I. Отговорно лице и длъжностно лице по защита на личните данни

Това са разпоредбите за защита на личните данни на лицата, участващи в Ден на четенето и използващи уебсайта www.readingfoundation.bg.

Основен организатор на „Ден на четенето“ и администратор на личните данни:

Фондация „Четене“ (юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза в ТР)

ЕИК 207390099

София 1113, ул. „Самоков“ 3

info@readingfoundation.bg

При въпроси относно личните Ви данни, можете да отправяте запитвания на имейл info@readingfoundation.bg.

II. Преглед на данните, които събираме

Когато посещавате нашия уебсайт, ние обработваме различни лични данни. От една страна, когато се свържете с нас, при регистрация за Деня на четенето и чрез използването на бисквитки. За повече информация вижте следните подраздели по тези теми.

Може също така да се наложи да обработваме вашите лични данни въз основа на законови изисквания. Правното основание за това ще бъде чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Ние ще споделяме вашата лична информация с трети страни само ако:

 • сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква a) от Общия регламент за защита на данните (GDPR),
 • в случай, че има законово задължение за прехвърляне в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните (GDPR),
 • това е законово допустимо и е необходимо за обработката на договорни отношения с Вас в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните (GDPR) или
 • прехвърлянето е необходимо за защита на законен интерес на нас или на трета страна и това не е по-важно от някой от Вашите интереси или основни права и свободи в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Вашите лични данни могат да бъдат предадени на следните получатели:

 • Доставчик на услуги за доставка
  Доставчик на бюлетин
  Доставчик на ИТ услуги

III. Регистрация за Ден на четенето

Имате възможност да регистрирате себе си или организацията, която представлявате, чрез нашия уебсайт за участие в Ден на четенето, така че Вашето събитие да стане част от регистрираните инициативи.

За да направите това, трябва да се регистрирате, като ни предоставите следните данни в допълнение към някои нелични данни за Вашето събитие:

 • Име
 • Валиден имейл адрес, на който можете да бъдете открити
 • Фирма/организация, към която принадлежите (по избор)
 • Вашата длъжност в дружеството/организацията (по избор)

Задължителната информация (име, адрес на електронна поща) е абсолютно необходима, за да се регистрирате за Деня на четенето. Ако не предоставите тази информация, няма да можем да включим Вашето събитие в списъка с инициативи. Останалите данни не са задължителни; ако не ни предоставите тази информация, това няма да се отрази на регистрацията Ви.

Ще използваме Вашите данни, за да регистрираме Вашата читателска дейност по време на Деня на четенето. Също така ще използваме Вашия имейл адрес, за да Ви информираме за важни промени, например във форма̀та за провеждане или в случай на технически необходими промени.

Обработката на данните се основава на Вашето искане за регистрация за Вашето събитие за четене, което представлява иницииране на договор и следователно е оправдано съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Ако регистрацията се извършва от трето лице вместо Вас, обработването се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (GDPR) на нашия легитимен интерес да можем да организираме и проведем събитието.

Участниците в Деня на четенето могат да бъдат споменати в прессъобщенията и публикациите или в интернет и страниците в социалните мрежи на инициаторите на Деня на четенето – Фондация „Четене“ и Фондация „Детски книги“ (наричани по-нататък заедно „инициатори на Деня на четенето 2023″) с тяхното име, фамилия, наименование и място на събитието за четене. Техните публикации могат да бъдат споделени в каналите на партньорите на кампанията.

Инициаторите на Деня на четенето също така съхраняват Вашите данни, за да Ви информират за бъдещи дни на четенето. Легитимният интерес за обработване на данните произтича от тази цел на обработване. Това се основава на чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Имате възможност да ни информирате чрез данните за контакт по-горе или в отговор на имейла, че не желаете да получавате такава информация в бъдеще.

По принцип съхраняваме Вашите лични данни за горепосочените цели за времето на провеждане на Деня на четенето за съответната година и още 6 (шест) месеца след неговото приключване с цел обработка на евентуални Ваши запитвания.

Независимо от това, съхраняваме Вашите данни за контакт, за да Ви информираме за провеждането на ново събитие за четене. Съхраняваме личните данни, използвани за тази цел, докато не ни информирате, че не желаете повече да го правим.

Ако сте ни дали изричното си съгласие, данните, които сте предоставили по време на регистрацията (име и фамилия, както и адрес на електронна поща), ще бъдат използвани и за изпращане на електронни писма с допълнителна информация за проекти и медийни предложения на инициаторите на Ден на четенето 2023 – Фондация „Четене“ и Фондация „Детски книги“.

Горепосоченото обработване на данни се основава на Вашето съгласие и по този начин е оправдано съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, например чрез изпращане на електронно съобщение на адрес info@readingfoundation.bg. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето.

IV. Връзка с нас

Когато се свързвате с нас, например за да зададете въпроси относно кампаниите ни или Деня на четенето, Вие доброволно ни предоставяте лични данни. Обикновено това са Вашето име и фамилия, както и Вашият телефонен номер и/или имейл адрес.

Предоставените от Вас данни ще бъдат обработени, за да обработим и отговорим на Вашето запитване. Тази цел е и нашият легитимен интерес за обработване на Вашите данни, който се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Ако Вашето запитване се основава на сключването на договор между Вас и нас или на запитване относно съществуващ договор, тогава обработваме Вашите данни въз основа на чл. 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Предоставените ни данни се съхраняват за целите на отговора на Вашето запитване и след това за още 6 (шест) месеца в случай на последващи въпроси.

V. Бюлетин

Ако желаете да се възползвате от предоставеното на уебсайта предложение за получаване на допълнителна информация за бъдещи кампании и проекти, ние изискваме от Вас адрес на електронна поща, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на предоставения адрес на електронна поща и дали сте съгласни да получавате бюлетина (решение за двойно съгласие). Не се събират допълнителни данни или се събират само на доброволна основа. Използваме тези данни изключително за изпращане на исканата информация. Няма да се извършва по-нататъшно предаване на трети страни.

Данните, въведени във формуляра за регистрация, се обработват изключително въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните (GDPR)). Можете да оттеглите съгласието си за съхранение на данните, имейл адреса и използването им за изпращане на бюлетина по всяко време, например чрез връзката „Отписване“ в бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработка на данни остава незасегната от оттеглянето.

Данните, които предоставяте за целите на получаването на бюлетина, ще бъдат съхранявани от нас до отписването Ви от бюлетина и ще бъдат изтрити след отписването Ви от бюлетина.

VI. Търсене и намиране на публични инициативи

Имате възможност да използвате нашата услуга „Търсене и намиране на публични инициативи“. Тук можете да разгледате вече регистрираните събития за четене, отбелязани като публични.

Ако подавате заявка за публична инициатива, ще трябва да въведете името и фамилията си, адреса на електронната си поща, пощенския код и адреса на мястото на провеждане, както и името на институцията. Обработката на данните служи за целите на подаване на Вашата заявка и следователно се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Предоставените ни данни се съхраняват за срок до 6 (шест) месеца след края на Деня на четенето 2023, в случай на последващи въпроси, след което се изтриват.

VII. Данни, които се събират автоматично при използване на нашия уебсайт

1. Бисквитки

Този уебсайт използва „бисквитки“, които се предоставят от нас или от трети страни. Бисквитките са малки текстови файлове, използвани от уебсайтовете, за да направят работата на потребителя по-ефективна.

Можете да коригирате настройките на браузъра си така, че да отхвърляте бисквитките или да ги съхранявате само с Вашето предварително съгласие. Ако откажете бисквитките, не всички наши услуги може да работят правилно. По закон можем да съхраняваме бисквитки на Вашето устройство, ако те са абсолютно необходими за функционирането на този уебсайт. За всички други видове бисквитки се нуждаем от Вашето разрешение. Можете да коригирате предпочитанията си за бисквитките по всяко време в „Настройките за поверителност“ (бутон) (напр. да оттеглите съгласието си).

Използваме определени „бисквитки“, за да активираме основните функции на нашия уебсайт. Без тези „бисквитки“ не бихме могли да предоставяме нашите услуги. Основната цел на тези „бисквитки“ е да предоставят предложения, съобразени специално с Вашите интереси, и да направят използването на нашите услуги възможно най-икономично от гледна точка на времето. Използваме тези „бисквитки“, за да запазим Вашите предпочитания на нашия уебсайт, като например езикови настройки. По този начин искаме да Ви дадем възможност да използвате нашия уебсайт по-удобно и индивидуално.

Използваме инструменти, които са необходими за функционирането на уебсайта въз основа на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (GDPR), за да Ви дадем възможност да използвате нашия уебсайт по-удобно и индивидуално и да направим използването му възможно най-икономично от гледна точка на времето. Всички бисквитки, които не са необходими, по-специално тези за анализ и маркетингови цели, използваме въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква a) от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Обработката на данни с помощта на тези „бисквитки“ се извършва само ако предварително сме получили Вашето съгласие за това.

2. Сървърни регистрационни файлове

Когато влизате в нашия уебсайт, браузърът, използван на Вашето крайно устройство, автоматично изпраща информация до сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се съхранява временно в така наречения log файл. Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Гореспоменатите данни се обработват от нас за административни цели, както и за да осигурим безпроблемна връзка и удобно използване на нашия уебсайт и да гарантираме, че нашата система работи сигурно и стабилно. От горепосочените цели произтича нашият легитимен интерес за съответната обработка на данни, който по този начин е оправдан съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (GDPR).

3. Google Analytics

Този уебсайт използва услугата за уеб анализ с отворен код Google Analytics. Google Analytics използва така наречените „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. За тази цел генерираната от „бисквитката“ информация за използването на този уебсайт се съхранява на нашия сървър. IP адресът се анонимизира преди съхранението. Бисквитките Google Analytics остават на крайното Ви устройство, докато не ги изтриете. Генерираната от бисквитката информация за използването на този уебсайт не се предава на трети страни.

Използваме софтуера с отворен код Google Analytics, за да анализираме и статистически да оценяваме използването на уебсайта. Това ни позволява да проектираме уебсайта си в съответствие с изискванията. Бисквитките Google Analytics се съхраняват въз основа на чл. 6, параграф 1, б. а) от Общия регламент за защита на данните (GDPR), т.е. интегрирането се извършва само с Вашето съгласие.

4. YouTube

(1) В уебсайта сме интегрирали видеоклипове от YouTube, които се съхраняват в YouTube.com и могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт. Всички те са интегрирани в „разширен режим на защита на данните“, т.е. никакви данни за Вас като потребител не се предават на YouTube, ако не възпроизвеждате видеоклиповете. Само когато възпроизвеждате видеоклиповете, се предават данните, посочени в параграф 2. Ние нямаме влияние върху това предаване на данни. Правното основание за показването на видеоклиповете е чл. 6, параграф 1, буква a) от Общия регламент за защита на данните (GDPR), т.е. интегрирането се извършва само след Вашето съгласие.

(2) С посещението на уебсайта YouTube получава информация, че сте посетили съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това се предават гореспоменатите основни данни, като IP адрес и времеви печат. Това се извършва независимо от това дали YouTube предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли в системата, или не съществува потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, Вашите данни ще бъдат директно отнесени към Вашия акаунт. Ако не желаете данните Ви да бъдат свързани с Вашия профил в YouTube, трябва да излезете от системата, преди да активирате бутона. YouTube съхранява Вашите данни като профили на използване и ги използва за целите на рекламата, пазарните проучвания и/или проектирането на своя уебсайт в съответствие с изискванията. Такава оценка се извършва по-специално (дори за потребители, които не са влезли в системата), за да се осигури реклама, базирана на нуждите, и за да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили и трябва да се свържете с YouTube, за да упражните това право.

(3) Събраната информация се съхранява на сървъри на Google, включително в САЩ. За тези случаи доставчикът, според собствената си информация, е наложил на себе си стандарт, който съответства на бившия Щит за защита на личните данни между ЕС и САЩ, и е обещал да спазва приложимите закони за защита на данните при международния трансфер на данни.

(4) За допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на данни от YouTube, моля, вижте политиката за поверителност на доставчика. Там ще намерите и допълнителна информация за правата си и възможностите за настройка за защита на личните данни: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

VIII. Вашите права

Като субект на данни, Вие имате следните права, които можете да упражните спрямо нас:

 1. Право на информация съгласно чл. 15 от Общия регламент за защита на данните (GDPR)
 2. Право на коригиране в съответствие с чл. 16 от Общия регламент за защита на данните (GDPR)
 3. Право на изтриване / Право да бъдете „забравен“ съгласно чл. 17 от Общия регламент за защита на данните (GDPR)
 4. Право на ограничаване на обработването съгласно чл. 18 от Общия регламент за защита на данните (GDPR)
 5. Право на преносимост на данните съгласно чл. 20 от Общия регламент за защита на данните (GDPR)
 6. Право на оттегляне

Повече за Общия регламент за защита на данните (GDPR) или РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ще откриете тук