Първа книга за всяко българско дете

Една от най-важните инвестиции, които можем да направим в бъдещето на децата, е даряването на първа книга още в родилния дом.

Научните изследвания доказват, че:

  • Първите 1000 дни са най-важният период от развитието на човека.
  • Ако дете от 0 до 5 г. има в дома си 100 книги (прочетени от възрастните около него), по-нататък то постига академични резултати като на дете с двама родители с висше образование и висок социално-икономически статус.
  • Бедността може да доведе до нарушения в развитието на мозъка на бебетата и малките деца. Четенето на глас от родителите на децата в най-ранна възраст променя негативните последици от бедността.

Всяко дете заслужава добър старт!

Фондация „Четене“ си поставя за цел да въведе програма за първа книга, дарявана на родителите в родилните домове, за да прекъсне порочния цикъл на функционална неграмотност.

Програмата се ръководи от Световната мрежа за даряване на книги в първите години, част от европейската мрежа за грамотност и четене EURead.

Чрез даряването на първа книга, всички новородени бебета и техните родители ще могат да получат пакет с книга и съвети, с които да поставят основата за отглеждането на функционално грамотни личности.

Искате да ни помогнете?

Запишете се за бюлетин и получавайте известия за направените стъпки в тази посока.

Бъдете информирани

Запишете се за бюлетина ни

Получавайте информация за нашите дейности и инициативи