Ден на четенето – България

В много страни по света четенето се отбелязва в специални дни.

В България празнуваме дните на книгата и авторското право, почитаме отделни велики личности – писатели и поети, отбелязваме важни годишнини и отдаваме почит на преводачите, на художниците, на учителите, на будителите.

Факт е, че все още не отбелязваме четенето като основен за грамотността процес, от който зависи промяната на средата, на обществото и на бъдещето ни.

През 2023 година, в третия петък от ноември, поставяме основите на Деня на четенето в България, като се надяваме той да се превърне в обществен символ, който да вдъхновява децата и възрастните за важността на четенето всяка година.

Четенето дава възможности! 

Мотото, което избрахме за първото издание, има силата да донесе позитивната промяна и за децата, и за възрастните. Вярваме, че ако всеки член на обществото инвестира в разпространението на информацията за важността на четенето, черните статистики и стряскащите резултати ще намалеят драстично. Готови ли сте да направим промяната заедно?

Включете се!

Ако смятате, че четенето дава възможности, станете наш посланик! Можете да се включите по някой от следните начини:

  • Организирайте четене в училище или детска градина, за да предадете посланието на децата, че четенето е приятно!
  • Направете публично четене в библиотека или книжарница. Поканете местната си общност и им разкажете защо четенето дава възможности, но и свързва хората.
  • Изненадайте колегите си в офиса, като ги поканите да отделят 15 минути за четене.
  • Създайте виртуално събитие, достъпно за всички българи, независимо къде живеят. Споделете мисли за любимите си книги или за важността на четенето с целия свят.
  • Отделете малко време за любима книга или за четене със семейството. Отбележете участието си като частна инициатива, но не пропускайте се регистрирате, за да знаем, че сте с нас. 

Регистрирайте се и заявете, че сте посланик на четенето: РЕГИСТРАЦИЯ

Защо Ден на четенето?

В България нямаме специален ден, който поставя на фокус четенето като основен процес в основата на грамотността, трупането на знания, развитието на уменията на индивидите, подготовката на служители за бизнеса, силно гражданско общество.

С тази крачка се надяваме да подчертаем важността на четенето за развитието на средата и хората, защото силно вярваме, че то е най-добрата инвестиция в бъдещето – на нас и на децата ни.

Ситуацията в България към момента:

  • 44% или 2,5 млн. българи (от 15 години нагоре) са функционално неграмотни.

Те имат слаборазвити умения да извличат и анализират информация от различни източници, да я съпоставят с онова, което им е известно към дадения момент, за да вземат адекватни и информирани решения за себе си и за общността, в която живеят.

  • Според индекса за човешкия капитал на Световната банка за 2020 г., дете, родено в България, може да развие само 61% от потенциала си, ако завърши пълния цикъл на образование и получи пълни здравни грижи.

Промяната на средата е бавен процес, особено ако се опитваме да поправяме последствията. С Деня на четенето искаме да работим в посока на превенция на проблемите, защото четенето дава реални, научно доказани възможности за развитие на хората.

Първият Ден на четенето в България се провежда с подкрепата на Stiftung Lesen (Фондация „Четене“), Германия. 

#Денначетенето  #Четенетодававъзможности