EURead призовава европейските лидери за припознаване на умението за четене като ключово за запазване на демокрацията

EURead, коалицията от най-влиятелните организации в Европа, посветени на развитието на четенето и грамотността, призовава европейските лидери да припознаят умението за четене като ключово за запазване на демокрацията.

Позицията на EURead за четенето и грамотността съдържа шест точки, формулирани на базата на широк набор от научни доказателства за широкообхватното влияние, което умението за четене и редовното четене оказват върху отделния човек, подпомагайки развитието на потенциала, участието в обществото и идентифицирането на дезинформацията.

Позицията призовава и за последващо инвестиране в програми за даряване на първа книга на семействата с малки деца, в училищните и обществените библиотеки, както и в стимулирането на четенето като съществен компонент за развитието на граждани с умения за критично мислене.

Позицията на EURead за четенето и грамотността беше представена по време на годишната среща на мрежата в Атина, в която участваха 21 организации от над 15 държави от континента Европа. Срещата бе последвана от форум на тема „Грамотност и демокрация в ерата на технологиите и информацията: факти, предизвикателства, стратегии“, организиран в навечерието на изборите за Европейски парламент.

Сред говорителите на годишната среща и на форума бяха Катарина Барли, вицепрезидент на Европейския парламент, Андреас Шлайхер, директор на дирекция „Образование и умения“ към ОИСР, проф. Адриаан ван дер Веел (Лайденски университет, Нидерландия), проф. Венеция Апостолиду (Аристотелов университет в Солун, Гърция), Марк Ламбърт (Scottish Book Trust, Великобритания) и Андрю Кей (World Literacy Foundation).

При публикуването на позицията д-р Йорг Ф. Маас, председател на EURead, каза:

“Приносът на четенето за съхраняването на демокрацията и функционирането на обществото по толкова различни начини е изключително подценен. Гарантирането, че гражданите на Европа не просто могат да четат, но могат да четат критично и обичат да го правят, е от фундаментално значение за запазването на европейските ценности за бъдещите поколения. Правителствата на регионално, национално и европейско ниво трябва да предприемат действия, но това важи и за широк кръг от други социални партньори. Четенето е задача не просто на министерствата на образованието и културата, то е задача на всеки, който се вълнува от бъдещето на Европа. Необходимо е заедно да защитим начина си на живот.“ 

Членовете на EURead, сред които са фондация „Четене“ и фондация „Детски книги“, призовават политиците на национално и европейско ниво да припознаят четенето и грамотността, като преосмислят важността им за благосъстоянието на всички граждани и за запазването на стабилните граждански общества.

Позицията на EURead за четенето и грамотността на български език в .pdf ще откриете тук.

От ноември 2023 г. в България действа Националният пакт за четенето, чрез който призоваваме всички политици, бизнес лидери и граждани да припознаят четенето като основно човешко право. Повече информация за целите на Пакта ще откриете тук, както и линк към петицията, която всеки гражданин може да подпише. 

Ако сте организация, компания или политик, който иска да припознае официално каузата и да се включи в списъка с партньори, пишете ни на pact@redingfoundation.bg.